NVApVG

Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten

Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten

De NVApVG is de (beroeps)Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten en heeft ongeveer 40 leden. Het grootste deel van de leden zijn apothekers voor verstandelijk gehandicapten (hierna ApVG) of ApVG in opleiding. Dit is een aanvullende opleiding na de specialisatie tot openbaar apotheker specialist.

Wat doet de ApVG?

Een ApVG is een apotheker specialist die in samenwerking met de AVG’ s en de huisartsen de geneesmiddeltherapie samenstelt, bewaakt en evalueert. De apotheker stelt geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen beschikbaar en is medeorganisator van het farmacotherapie overleg met de AVG’s.

Website

Op deze website vindt u informatie voor (verwijzende) artsen, cliëntvertegenwoordigers, AVG’s en overige geïnteresseerden. Rechtsonder ziet u de button waarop u de dichtstbijzijnde ApVG kunt vinden.
Mist u informatie of heeft u aanvullend nieuws, laat het ons dan weten via info@nvapvg.nl.