Bestuur

Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten

foto drs. T. Wassenaar

drs. T. Wassenaar Voorzitter

Tjeerd Wassenaar is werkzaam in de openbare apotheek in Huizen, daarnaast apotheker in het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg, een centrum met AVG artsen, psychiater, neuroloog, tandarts, fysiotherapeut en een apotheek

De apotheek is HKZ gecertificeerd, verzorgd ongeveer 750 patiënten voor twee stichtingen Amerpoort en Sherpa te Baarn. De apotheker stuurt het team van assistenten aan, is partner in zorg voor de AVG artsen en specialisten, onderhoud het FTO, werkt mee aan onderzoek en projecten en adviseert de directie en raad van bestuur bij organisatorische verbetering van de farmaceutische zorg en wet en regelgeving.

drs. A.W. Lenderink Secretaris

Bertil Lenderink was jarenlang ziekenhuisapotheker in Tilburg. Vanaf 2009 heeft hij als zelfstandige gewerkt bij verschillende organisaties, voor zowel algemene als psychiatrische ziekenhuizen. Zijn grootste hobby’s zijn farmacotherapie (van neurologische aandoeningen) en ICT ondersteuning van de farmac[otherap]ie. Op dit moment is hij verbonden aan de Amarant Groep te Tilburg en sinds kort redacteur van het Tijdschrift voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

foto drs. A.W. Lenderink
foto drs. C.H. Daniels

drs. C.H. Daniels Penningmeester

Christiaan Daniels werkt ruim 20 jaar in Apotheek Weideman te Ede, naast de mooie Veluwe. Tehuizen, Awbz zorg, bereidingen, veel bezorg adressen en een drukke balie door het werken in een centrum met onder andere 9 huisartsen zorgen voor veel diverse taken, verantwoordelijkheden en vooral uitdagingen. Door het werken in een maatschap is het mij mogelijk om daar ook vakinhoudelijk de topsport te bedrijven. Doordat deze apotheek een vestiging van ’s HeerenLoo bedient is de link naar NVApVG snel gelegd.

P.P.N. van Bakel, MSc Bestuurslid

Paul van Bakel is sinds 2012 afgestudeerd en werkzaam als apotheker bij samenwerkende apotheken Sliedrecht. Mijn werkzaamheden zijn verdeeld over de verschillende vestigingen. De apotheken hebben jarenlange samenwerking met een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Tijdens mij opleiding tot openbaar apotheker specialist ben ik 2 jaar actief geweest als bestuurslid van de VJA (Vereniging voor Jonge Apothekers). Vandaaruit is de ambitie ontstaan om de krachten van deze specifieke groep apothekers te bundelen in een vereniging om kennis met elkaar te delen en gemeenschappelijke problemen op te lossen.

foto P.P.N. van Bakel, MSc