Lidmaatschap

Nederlandse Vereniging van Apothekers voor Verstandelijk Gehandicapten

U kunt lid worden van de NVApVG door het inschrijfformulier hieronder in te vullen. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaan we ervan uit dat u kennis heeft genomen van de statuten. Ook de statuten kunt u op deze pagina vinden.

Kosten

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 100,00 per jaar. U ontvangt in de zomerperiode een factuur.

Voordelen

Als lid wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het vakgebied, wij organiseren 3 geaccrediteerde bijeenkomsten per jaar en uw apotheek wordt zichtbaar op de site dat u een ApVG bent.